20e preventieweek huidkanker: 14 – 18 mei

20e preventieweek huidkanker: 14 – 18 mei

1.500 Belgen laten hun huid gratis onderzoeken bij 150 deelnemende dermatologen

Ook dit jaar is de preventieweek van Euromelanoma, het netwerk van Europese dermatologen, een succes. Van 14 tot 18 mei zullen zo’n 1.500 Belgen hun huid gratis laten onderzoeken. De campagne bestaat vandaag 20 jaar en is meer dan ooit nodig. Want volgens Europees onderzoek zal het aantal kwaadaardige huidtumoren in België jaarlijks blijven stijgen met 5 tot 9%. Vanaf dinsdag 22 mei kan je ook bij je apotheek terecht voor een speciale ‘Skin Memories’-sticker, die je via Facebook eraan herinnert om je huid na te kijken op afwijkende moedervlekjes.

Amper 3 dagen na de officiële lancering van de jaarlijkse preventieweek voor huidkanker, waren alle plaatsen bij de 150 deelnemende artsen – die zich volledig kosteloos engageren – volzet. Dermatoloog Thomas Maselis, Belgisch voorzitter Euromelanoma: “Steeds meer mensen kloppen bij een dermatoloog aan om hun huid te laten nakijken op verdachte vlekjes. Dat is een positieve trend, want bij vroegtijdige diagnose kan je huidkanker genezen. Twintig jaar preventiecampagnes heeft er alvast toe bijgedragen dat heel wat meer melanomen in een vroeg stadium worden ontdekt. Euromelanoma blijft dan ook dezelfde boodschap brengen: bescherm je tegen te veel zon en win, bij twijfel, professioneel advies in.”

Een raad die patiënt Ben Roggen uit Genk (28) opvolgde. “Na een vakantie in Spanje, twee zomers geleden, trok ik met een verdacht vlekje op de knie naar mijn dermatoloog. En plots bleek ik een melanoom te hebben, de meest agressieve vorm van huidkanker. Omdat er risico op uitzaaiing was, nam de chirurg weefsel rond het melanoom weg en ook de dichtstbijzijnde lymfeklier. Ik was geen voorbeeld op het vlak van huidbescherming, maar probeer dat nu wel te zijn. Bijvoorbeeld door de mensen rond mij bewust te maken van het belang van preventie. Zo vraag ik mijn familie en vrienden, elk jaar op mijn verjaardag, om een afspraak te maken bij de dermatoloog. Dat is voor mij het mooiste cadeau dat ze mij kunnen geven.”

Skin Memories-stickers
Aansluitend op de preventieweek, verdeelt Euromelanoma vanaf dinsdag 22 mei via Belgische apothekers de ‘Skin Memories’-stickers. Op deze sticker staat een soort raster, waardoor je precies de grootte en de vorm van de moedervlek kan zien. Door er een foto van te nemen en op Facebook te posten, krijg je een jaar later op dezelfde dag je foto opnieuw (privé) te zien. Een handige herinnering om de moedervlek dan opnieuw na te kijken en te vergelijken.

Huidkanker is de meest voorkomende én snelst stijgende vorm van kanker in ons land. Jaarlijks komen er 37.000 huidkankerpatiënten bij. Ter vergelijking, er worden elk jaar circa 67.000 andere invasieve tumoren (kwaadaardige kankers die kunnen uitzaaien) gediagnosticeerd in België. Het overgrote deel van de huidkankers wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan zonlicht. Op www.euromelanoma.org vind je alle informatie over hoe huidkanker voorkomen en vroegtijdig herkennen.

Dermatoloog Maselis: “België heeft een huidkankerprobleem. Afhankelijk van het type huidkanker, neemt het aantal patiënten met deze diagnose jaarlijks toe met 5 tot 9%. Een zorgwekkende trend, zeker als je weet dat een aanzienlijk deel van deze patiënten twee of meerdere huidkankers zal ontwikkelen. We merken wel dat de meeste Belgen zich bewust zijn van de risico’s van te veel zon, maar er vaak nog niet in slagen om hun gedrag aan te passen. Er is nog werk aan de winkel dus, want kennis én gedragsverandering zijn de krachtigste wapens om het tij te keren.”

Over Euromelanoma – www.euromelanoma.org
Euromelanoma is een netwerk van vrijwillige Europese dermatologen in 33 landen. Samen werken ze aan meer bewustzijn rond huidkanker. Door het grote publiek te informeren en te sensibiliseren, maar ook door hun wetenschappelijke kennis met dermatologen wereldwijd te delen en nationale en Europese beleidsmakers te ondersteunen en te adviseren. Al meer dan een miljoen mensen bezocht de website www.euromelanoma.org en al 450.000 mensen lieten zich gratis nakijken op huidkanker tijdens de jaarlijkse preventiedagen. Euromelanoma werd opgericht in 1999 op initiatief van zes Belgische dermatologen (T. Maselis, M. van Daele, C. Pirard, V. del Marmol, B. Richert en K. de Boulle).

Voor meer info
RCA PR I Sarah Coppens I Tel. +32 497 45 13 10 I sarah.coppens@rca.be I www.rcapress.be