Euromelanoma preventieweek (13-17 mei): laat je huid onderzoeken

Euromelanoma preventieweek (13-17 mei): laat je huid onderzoeken

Uitstel en ontkenning zitten succesvolle behandeling huidkanker nog te vaak in de weg

Naar goede gewoonte laten 1.500 Belgen straks, van 13 tot 17 mei, hun huid gratis onderzoeken op verdachte vlekjes. Deze preventieweek kadert in de sensibiliseringscampagne van Euromelanoma, het netwerk van Europese dermatologen. Uit recent onderzoek blijkt dat een op de twee patiënten medisch advies uitstelt, wat het risico op huidkanker vergroot. Dermatoloog Thomas Maselis, Belgisch voorzitter van Euromelanoma: “Als je twijfelt, laat dan zeker je huid nakijken. Anders blijven we patiënten verliezen aan een ziekte die met succes kan worden voorkomen of behandeld.”

Recent onderzoek laat zien hoe ontkenning bij patiënten het risico op huidkanker vergroot. Euromelanoma werkte daarvoor samen met de Amerikaanse Melanoma Research Foundation en baseerde zich op een studie bij 1.300 dermatologen wereldwijd. Zo schuift 49% van de patiënten bij de eerste tekenen van huidkanker professioneel advies 3 tot 6 maanden voor zich uit, 39% wacht tussen 7 en 12 maanden en 14% een jaar of langer.  

En dat houdt risico’s in, want de kans op overlijden bij een melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, stijgt met 41% als je 4 maanden wacht om medisch advies in te winnen. Naast het ontkennen van de symptomen, ontkennen mensen vaak ook de nood aan zonbescherming en de nood aan verdere opvolging en behandeling. Opnieuw risicovol, want mensen die al eens huidkanker hebben gehad, hebben meer kans om nog eens huidkanker te ontwikkelen. 

De jaarlijkse preventiecampagne kreeg dit jaar de slogan ‘Het gevecht tegen huidkanker… begint in je hoofd’.

Professor Veronique del Marmol, voorzitster Euromelanoma Europa: "De gedachte aan de diagnose kanker schrikt mensen enorm af, ze stellen het gelijk aan een doodvonnis. Terwijl huidkanker bij een vroege diagnose heel goed te behandelen is. Sommige patiënten staan er niet bij stil dat het negeren van symptomen net het risico verhoogt op de uitkomst waar ze het meest bang voor zijn." 

Dermatoloog Maselis ziet wel een positieve trend in zijn praktijk: “Mensen komen vandaag veel sneller langs met een verdacht vlekje. Alleen, een deel van de bevolking blijft uitstellen. Vooral oudere mannen blijven een risicogroep en zetten niet snel de stap naar een dokter of dermatoloog. Bij hen leeft nog vaak het idee ‘het is maar een vlekje op mijn huid, dat kan geen kwaad voor de rest van mijn lichaam’. Die foute perceptie moet weg.” 

De Stichting Kankerregister becijferde de explosieve groei van huidkanker in ons land: een toename van 342% in 12 jaar, van 2004 tot 2016 gemeten. Jaarlijks komen er in België bijna 39.000 nieuwe huidkankers bij. Op www.euromelanoma.org vind je alle informatie over hoe huidkanker voorkomen en vroegtijdig herkennen. 


Over Euromelanoma – www.euromelanoma.org 

Euromelanoma is een netwerk van vrijwillige Europese dermatologen in 33 landen. Samen werken ze aan meer bewustzijn rond huidkanker. Door het grote publiek te informeren en te sensibiliseren, maar ook door hun wetenschappelijke kennis met dermatologen wereldwijd te delen en nationale en Europese beleidsmakers te ondersteunen en te adviseren. Al meer dan een miljoen mensen bezocht de site www.euromelanoma.org en 450.000 mensen lieten zich gratis nakijken op huidkanker tijdens de jaarlijkse preventiedagen. Euromelanoma werd opgericht in 1999 op initiatief van zes Belgische dermatologen.

Voor meer info

RCA I Sarah Coppens I Tel. +32 497 45 13 10 I sarah.coppens@rca.be I www.rcapress.be